خرید جم کلش | خرید جم کلش رویال| خرید سکه ساکر استارز | جم باکس

توجه!!!
در صورتی که نیاز به مهره بازی دارید بسته مهره را انتخاب کنید سپس در قسمت (نام شما+توضیحات) اقدام به ذکر نام مهره نمایید.

لطفا قبل از اتمام سکه ی خود اقدام به خرید نمایید-در این صورت خرید شما سریع واریز می شود و مشمول هدیه میگردد.(مثال موجودی سکه حساب بازی شما=۵۰۰۰۰ سکه)

1

نوع بسته جم خود را از زیر انتخاب کنید.

بسته  100000 سکه ساکر استار

مقدار جم دریافتی 120000 میباشد

بسته  140000 سکه ساکر استار

مقدار جم دریافتی 400000 میباشد

بسته  340000 سکه ساکر استار

مقدار جم دریافتی 600000 میباشد

بسته  500000 سکه ساکر استار

مقدار جم دریافتی 1000000 میباشد

بسته 1000000 تایی سکه ساکر استار

مقدار جم دریافتی 2000000 میباشد

بسته سکه 2000000 تایی ساکر استار

مقدار جم دریافتی 4000000 میباشد

بسته سکه 5000000 تایی ساکر استار

مقدار جم دریافتی 10000000 میباشد

بسته سکه 20000000 تایی ساکر استار

مقدار جم دریافتی 20000000 میباشد

بسته سکه 50000000 تایی ساکر استار

مقدار جم دریافتی 50000000 میباشد

بسته سکه 100000000 تایی ساکر استار

مقدار جم دریافتی 100000000 میباشد

تیم بازی ساکر استارز

مقدار جم دریافتی 3 میباشد

2

اطلاعات خود را وارد نمایید


در صورت اشتباه وارد کردن رمز جیمیل یا وارد نکردن آن سفارش شما با تاخیر انجام میگردد پس لطفا دقت نمایید.
فوری عادی

با تمامی کارت های بانکی میتوانید پرداخت نمایید

5 + 19 =