خرید جم کلش | خرید جم کلش رویال| خرید سکه ساکر استارز | جم باکس

توجه!!!
در صورتی که نیاز به مهره بازی دارید بسته مهره را انتخاب کنید سپس در قسمت (نام شما+توضیحات) اقدام به ذکر نام مهره نمایید.

لطفا قبل از اتمام سکه ی خود اقدام به خرید نمایید-در این صورت خرید شما سریع واریز می شود و مشمول هدیه میگردد.(مثال موجودی سکه حساب بازی شما=۵۰۰۰۰ سکه)

1

نوع بسته جم خود را از زیر انتخاب کنید.

بسته ۱۲۵ دلاری ساکر استار

مقدار جم دریافتی 125 میباشد

بسته 335 دلاری ساکر استار

مقدار جم دریافتی 335 میباشد

بسته 800  دلاری ساکر استار

مقدار جم دریافتی 800 میباشد

بسته 1800  دلاری ساکر استار

مقدار جم دریافتی 1800 میباشد

بسته 5750  دلاری ساکر استار

مقدار جم دریافتی 5750 میباشد

بسته  100000 سکه ساکر استار

مقدار جم دریافتی 120000 میباشد

بسته  140000 سکه ساکر استار

مقدار جم دریافتی 400000 میباشد

بسته  340000 سکه ساکر استار

مقدار جم دریافتی 600000 میباشد

بسته  500000 سکه ساکر استار

مقدار جم دریافتی 1000000 میباشد

بسته 1000000 تایی سکه ساکر استار

مقدار جم دریافتی 2000000 میباشد

بسته سکه 2000000 تایی ساکر استار

مقدار جم دریافتی 4000000 میباشد

بسته سکه 5000000 تایی ساکر استار

مقدار جم دریافتی 10000000 میباشد

بسته سکه 20000000 تایی ساکر استار

مقدار جم دریافتی 20000000 میباشد

بسته سکه 50000000 تایی ساکر استار

مقدار جم دریافتی 50000000 میباشد

بسته سکه 100000000 تایی ساکر استار

مقدار جم دریافتی 100000000 میباشد

silverenergi

مقدار جم دریافتی 750 میباشد

goldmotors

مقدار جم دریافتی 2000 میباشد

diamondjet

مقدار جم دریافتی 15000 میباشد

تیم بازی ساکر استارز

مقدار جم دریافتی 3 میباشد

offer20181707_5

مقدار جم دریافتی 710 میباشد

offer20181707_10

مقدار جم دریافتی 800 میباشد

offer20181707-5d

مقدار جم دریافتی 250 میباشد

2

اطلاعات خود را وارد نمایید


در صورت اشتباه وارد کردن رمز جیمیل یا وارد نکردن آن سفارش شما با تاخیر انجام میگردد پس لطفا دقت نمایید.
فوری عادی

با تمامی کارت های بانکی میتوانید پرداخت نمایید

18 - 1 =