خرید جم کلش | خرید جم کلش رویال| خرید سکه ساکر استارز | جم باکس

1

نوع بسته جم خود را از زیر انتخاب کنید.

بسته ۱۲۵ دلاری ساکر استار

مقدار جم دریافتی 125 میباشد

بسته 335 دلاری ساکر استار

مقدار جم دریافتی 335 میباشد

بسته 800  دلاری ساکر استار

مقدار جم دریافتی 800 میباشد

بسته 1800  دلاری ساکر استار

مقدار جم دریافتی 1800 میباشد

بسته 5750  دلاری ساکر استار

مقدار جم دریافتی 5750 میباشد

بسته  100000 سکه ساکر استار

مقدار جم دریافتی 200000 میباشد

بسته  140000 سکه ساکر استار

مقدار جم دریافتی 400000 میباشد

بسته  340000 سکه ساکر استار

مقدار جم دریافتی 800000 میباشد

بسته  500000 سکه ساکر استار

مقدار جم دریافتی 1000000 میباشد

بسته 1000000 تایی سکه ساکر استار

مقدار جم دریافتی 2000000 میباشد

بسته 2000000 میلیونی سکه ساکر استار

مقدار جم دریافتی 4000000 میباشد

بسته 5000000 تایی سکه ساکر استار

مقدار جم دریافتی 10000000 میباشد

بسته 20000000 تایی سکه ساکر استار

مقدار جم دریافتی 40000000 میباشد

بسته 50000000 تایی سکه ساکر استار

مقدار جم دریافتی 100000000 میباشد

بسته 100000000 تایی سکه ساکر استار

مقدار جم دریافتی 200000000 میباشد

خرید team بازی ساکر استار

مقدار جم دریافتی 3 میباشد

2

اطلاعات خود را وارد نمایید

در صورت اشتباه وارد کردن رمز جیمیل یا وارد نکردن آن سفارش شما با تاخیر انجام میگردد پس لطفا دقت نمایید.
فوری:10دقیقه الی1ساعت عادی

با تمامی کارت های بانکی میتوانید پرداخت نمایید

5 + 18 =